ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تعداد سهام بین شرکا شرکت سهامی خاص

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا برای ثبت شرکت سهامی خاص تعداد سهام بین شرکا باید یکسان باشد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

خیر.
هر سهامدار می تواند به میزان دلخواه سهم داشته باشد.
ولی حتماً هر یک از سهامداران باید حداقل یک سهم را داشته باشند.