ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص

میهمان 8 ماه قبل

آیا می توان شرکت را از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 8 ماه قبل

خیر. این روش دیگر امکان پذیر نمی باشد. تنها می توان شرکت سهامی خاص را به سهامی عام تبدیل نمود.