ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص

میهمان 11 ماه قبل

آیا می توان شرکت را از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 11 ماه قبل

خیر. این روش دیگر امکان پذیر نمی باشد. تنها می توان شرکت سهامی خاص را به سهامی عام تبدیل نمود.