ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص

میهمان 2 سال قبل

آیا می توان شرکت را از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 2 سال قبل

خیر. این روش دیگر امکان پذیر نمی باشد. تنها می توان شرکت سهامی خاص را به سهامی عام تبدیل نمود.