ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تأثیر نوع شرکت در میزان مالیات آن

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا نوع شرکتی که ثبت می کنیم در میزان مالیات آن تاثیری دارد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

خیر. میزان مالیات به نوع شرکت بستگی ندارد.
بلکه مالیات شرکت ها بر اساس کارکرد سالیانه آنها و سود حاصل از آن که در دفاتر قانونی شرکت درج شده است تعیین می شود.
هم چنین به نوع شرکت بستگی ندارد.