ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

بازرسین در شرکت سهامی خاص

admin عضو سایت 5 ماه قبل

در شرکت سهامی خاص در صورتی که یکی از بازرسین از وابستگان سهامداران باشد ولی نام خانوادگی شان با هم فرق داشته باشد آیا می تواند به عنوان بازرس معرفی شود؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

بله.
در صورتیکه نام خانوادگی شان متفاوت است شخص مورد نظر می تواند به عنوان بازرس معرفی گردد.