ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

انحلال شرکت غیر فعال

admin عضو سایت 9 ماه قبل

آیا برای انحلال شرکتی که از هنگام تاسیس غیر فعال بوده انتخاب مدیر تصفیه الزامی است؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 9 ماه قبل

بله.
انتخاب مدیر تصفیه برای انحلال شرکت ضروری می باشد و جهت انحلال شرکت ، مدارک شناسایی و مشخصات مدیر تصفیه ، همچنین درج نام وی در صورتجلسه ی انحلال الزامی می باشد.