ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

انحلال شرکت سهامی خاص

admin عضو سایت 5 ماه قبل

برای انحلال شرکت سهامی خاص چه باید کرد؟چقدر زمان می برد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

در شرکت سهامی خاص که تصمیم به انحلال گرفته شود ، ابتدا باید یک نفر به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شود.
که این شخص هم می تواند از بین شرکا و هم خارج از شرکا باشد.
سپس با مراجعه به ثبت برند و درخواست انحلال شرکت ، و ارائه ی مدارک مورد نیاز (ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا،مدارک شناسایی مدیر تصفیه ، و مدارک ثبتی شرکت) باید با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ، صورت جسه ای مبنی بر انحلال شرکت تنظیم شود و تمامی شرکا آن را امضا نمایند.
پس از این حدود 30 روز کاری زمان می برد تا انحلال صورت گیرد و آگهی انحلال صادر گردد.