ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

انتقال شرکت به شهرستان

admin عضو سایت 5 ماه قبل

برای انتقال شرکت به شهرستان چه باید کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

در صورتی که شرکتی قصد تغییر آدرس شرکت خود را به شهری غیر از شهر فعلی ، که شرکت در آن واقع است (انتقال شرکت) داشته باشد، علاوه بر تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر تغییر آدرس شرکت ، و به امضا درآمدن آن توسط همه ی اعضا ، و با ارائه ی مدارک مورد نیاز (کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضا، روزنامه رسمی و آگهی تاسیس شرکت) باید کل پرونده ثبتی آن شرکت نیز از اداره ثبت شرکت های شهر فعلی به اداره ثبت شهر جدید منتقل خواهد شد.