ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

انتقال برند تجاری

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا می توان برند تجاری ثبت شده را به شخص دیگری انتقال داد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

بله. شخص می تواند نام تجاری ثبت شده ی خود را به شخص یا شرکت دیگری انتقال دهد.
که این کار از طریق تنظیم سند صلح در دفترخانه و طی کردن مراحل اداری مربوطه قابل انجام می باشد.