ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

انتخاب نام شرکت

میهمان 1 سال قبل

برای انتخاب اسم شرکت چه باید کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 1 سال قبل

برای انتخاب نام شرکت باید موارد زیر رعایت گردد:
نام شرکت باید برگرفته از اسامی خاص باشد.
ریشه ی فارسی داشته باشد.
–لاتین نباشد.
همچنین معنی مستند در لغت نامه ی دهخدا داشته باشد.