ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

انتخاب نام شرکت منحل شده

میهمان 11 ماه قبل

آیا می توان از نام شرکتی که قبلاً منحل شده است مجدد استفاده کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 11 ماه قبل

خیر. شرکتی که منحل می شود دیگر تا 10 سال قابل استفاده نیست.
در صورت تمایل داشتن به استفاده ی مجدد از نام آن شرکت، می توان شرکت جدیدی تاسیس کرد و اسم مورد نظر را با اندکی تغییر، یعنی اضافه کردن پسوند یا پیشوند ثبت نمود.