ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

انتخاب نام شرکت منحل شده

میهمان 8 ماه قبل

آیا می توان از نام شرکتی که قبلاً منحل شده است مجدد استفاده کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 8 ماه قبل

خیر. شرکتی که منحل می شود دیگر تا 10 سال قابل استفاده نیست.
در صورت تمایل داشتن به استفاده ی مجدد از نام آن شرکت، می توان شرکت جدیدی تاسیس کرد و اسم مورد نظر را با اندکی تغییر، یعنی اضافه کردن پسوند یا پیشوند ثبت نمود.