ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

امور مالیاتی

admin عضو سایت 5 ماه قبل

چه کارهایی باید برای امور مالیاتی شرکت انجام داد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

تنظیم اظهارنامه مالیاتی
تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی
تحریر دفاتر قانونی شرکت
تنظیم خلاصه لیست مالیات بر حقوق
تنظیم ترازنامه های مالی و حساب سود وزیان شرکت