ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

افزودن به موضوع شرکت ثبت شده

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا می توان مواردی به موضوع شرکت ثبت شده اضافه نمود؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

بله.
هر شرکتی با در نظر گرفتن موضوع و پیرامون فعالیت خود ، می تواند مواردی را به موضوع فعالیت خود الحاق(اضافه) کند.
البته باید در نظر داشت که موارد اضافه شده نیاز به مجوز دارد یا خیر.