ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

افزایش سرمایه

زمانی 6 ماه قبل

یا سلام
جهت تنظیم صورت جلسه ها کدام یک باید تاریخ زودتر درج شودافزایش سرمایه غیر نقدی
عملی شدن سرمایه
پرداخت سرمایه تعهدی
تغییر در سهام
تغیر در موضوع اساسنامه
با سپاس

1 پاسخ
admin عضو سایت 6 ماه قبل

سلام. میتونن توی یک روز ارجاع بخورن ولی ساعت جلساتشون باید فرق بکنه