ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3

کتایون فرخی 6 ماه قبل

با سلام اگر یک نفر از سهامداران در طول چند سال آورده نقدی به شرکت سهامی خاص داشته باشد ، نحوه افزایش سرمایه به چه صورت خواهد بود و مراحل قانونی آن چیست