ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c

با سلام و احترام جهت تمدید کارت بازرگانی شرکت شخص حقوقی پروندم نیاز به رفع نواقص داره که یکی از این مدارک اظهارنامه ثبت دفتر تجاری سال جاری با مهر و امضای اداره ثبت باید بارگذاری شود من اظهارنامه ثبت دفتر تجاری شرکت در سال تاسیس شرکت رو بارگذاری کردم مورد قبول کارشناس پرونده نبود لطفا راهنماییم کنید