ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

اساسنامه شرکت

admin عضو سایت 5 ماه قبل

اساسنامه شرکت شامل چه مواردی می باشد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

هر شرکتی جهت تاسیس نیازمند اساسنامه ای است.
که این امر در همه ی شرکت ها صدق می کند.
اساسنامه شامل 27 ماده و یک تبصره می باشد.
اساسنامه ی هر شرکت تشکیل شده از قوانین تجارتی و شامل خط و مشی های هر شرکت و اختیاراتی است که برای سمت افراد مختلف در شرکت در نظر گرفته می شود.
تمامی شرکا باید در بدو تاسیس آن را امضا نمایند.