ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

احیای شرکت منحل شده

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا شرکتی را که منحل شده است را می توان دوباره احیا کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

خیر
شرکتی که منحل می شود دیگر تا 10 سال قابل استفاده نیست.
در صورت تمایل داشتن به استفاده ی مجدد از نام آن شرکت ، می توان شرکت جدیدی تاسیس کرد و اسم مورد نظر را با اندکی تغییر، یعنی اضافه کردن پسوند یا پیشوند ثبت نمود.