ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

آگهی تغییر تعداد اعضای شرکت سهامی خاص

admin عضو سایت 5 ماه قبل

در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره ، در شرکت سهامی خاص ، بعد از دو سال تمدید شده اند ، اگر هیچ گونه تغییری در شرکت صورت نگرفته باشد ، آیا نیاز است که در روزنامه رسمی آگهی شود؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

بله.
الزامی است که به عنوان آخرین تغییرات در روزنامه رسمی آگهی شود.
حتی در صورتیکه فقط هیئت مدیره تمدید شده باشند.
چرا که با ثبت نکردن تغییرات شرکت ، دیگر نمی توانید هیچ تغییرات دیگری در سایت اداره ثبت انجام دهید.