ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ( شماره 02-95 )

Wave: نوبت اول

مؤسسه جهاد نصر به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظردارد از محل طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای و از طریق ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت اجرای پروژه‌ در استان ایلام با مشخصات ذیل اقدام نماید.

عنوان پروژه

محل

اجرای پروژه

وسعت

پروژه

مبلغ برآورد اولیه براساس

فهارس بهای سال 1395

مدت

قرارداد

حداقل رتبه

مورد نیاز *

عملیات اجرایی احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی ناحیه F2 و بخشی از اراضی ناحیه F1

شهرستان دهلران

4400  هکتار

حدود 520 میلیارد ریال

18  ماه

2  آب

* بخشنامه‌های شماره  30593/94 مورخ 1394.03.05 و شماره 130439/94 مورخ 1394.06.24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نامه شماره 69432 مورخ 1394.04.30  امور نظام فنی و اجرایی آن سازمان در خصوص اخذ صلاحیت و رتبه و مبلغ مجاز کار پیمانکار مد نظر می‌باشد.

مهلت و محل دریافت اسناد: طی ساعات اداری از تاریخ  7 تا 8 اردیبهشت 95 در شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس به آدرس: تهران ، خیابان وحید دستگردی (ظفر)،  کوی تخارستان ، پلاک 16 ، تلفن 22221071-021   در قبال اخذ مبلغ 500.000 ریال وجه نقد ارائه می گردد .

مهلت و محل تسلیم اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  95.02.22  ، موسسه جهاد نصر ، تهران – خیابان ولیعصر –  پایینتر از میدان ونک – روبروی بانک ملت – کوچه شهید فوزی (هفتم) – خیابان شهید شمس لاهیجانی (نیلو سابق) – شماره دو –  بلوک شمالی –  دبیرخانه کمیسیون مناقصات – اتاق 201 – تلفن : 88192884

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir

سایت موسسه www.jahadnasr.com

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ