ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم – نوبت دوم
شهرداری بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره 2033/ش مورخ 94.10.19 شورای اسلامی شهر درنظردارد 15 دستگاه مینی بوس تویوتا با مشخصات زیر را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه خریداری نماید:6 سیلندر، گازوئیلی 4200 سی سی ، حجم موتور 145 اسب بخار، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب و قدرت سازگاری با آب و هوای گرم و مرطوب با درجه بالا و ظرفیت 29 نفر صندلی

1- اسناد مناقصه از مورخ 95.02.07 تا پایان وقت اداری مورخ  95.02.22 در مقابل پرداخت مبلغ500.000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا

0105293482000 نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم و پاکت ها در مورخ  95.02.25 به واحد حراست شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی

پاکت‌ها مورخ 95.02.26 می‌باشد.

2-مبلغ برآورداولیه 29.550.000.000 ریال (به ازای هر دستگاه 1.970.000.000 ریال)می باشد که پیشنهاد دهنده باید 5% قیمت پایه

معادل 1.477.500.000 ریال  را بعنوان سپرده شرکت درمناقصه به حساب سیبا شماره 0105294167003 بانک ملی ایران به نام شهرداری

بندرماهشهر  بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید.

3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-پیشنهاد دهنده باید نمایندگان مجاز دارای مجوز ورود خودرو از منطقه آزاد اروند باشد.

5-نحوه تحویل : از طریق منطقه آزاد اروند و با پلاک اروند

6-هزینه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7-متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 24- 52350023 -061 تماس و یا به آدرس

www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند .

امورقراردادهای شهرداری بندرماهشهر

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ