ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مناقصه عمومی

با اخذ سپرده

RHP-9524405001-T17درخواست شماره:

نوبت دوم

موضوع آگهی:

ساخت TUBE  FIN

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

www.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی شرکت پالایش نفت بندرعباس

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ