ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خدمات فنی

آگهی مناقصه عمومی

یک مرحله‌ای شماره 001/95

نوبت اول

موضوع آگهی:

خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق

آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه

پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1395.02.22

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

www.BAORCO.IR و یا خبر گزاری شانا www.shana.ir و [email protected] مراجعه نمایید.

روابط عمومی شرکت پالایش نفت بندرعباس

 

استعلام بگیرید