ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شماره مجوز: 1395.246

نوبت دوم

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/تامین کالای مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید.

بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

1. شماره مناقصه FLP-9020198

2. موضوع مناقصه: قطعات توربین سولار

3. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

4. آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می‌باشد.

5. توانایی ارائه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 945.000.000ریال در صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول

6. متقاضیان می‌توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR پخش مناقصات تهیه نمایند.

7. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942630-021 تماس حاصل نمایند.

8. محل ارسال پیشنهادات: تهران- خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از مسجد بلال، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پلاک 12، طبقه 9، اتاق 16-9 کمیسیون مناقصات.

روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ