ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

لطفاً وسایل برقی را بر اساس نیاز و با توجه به رتبه انرژی خریداری و استفاده نماییم

«آگهی مناقصه عمومی شماره گ/19/95 »

شرکت برق منطقه‌ای خراسان در نظر دارد ” بهینه سازی بخش کنترل و حفاظت پست 20/63/132 کیلو ولت خواجه ربیع” را از طریق برگزاری

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکاران دارای حداقل گواهی‌نامه رتبه 5 دررشته برق (نیرو) که دارای ظرفیت آزاد و حائز شرایط با شند واگذار

نماید.

شماره فراخوان در سامانه ستاد

موضوع مناقصه

محل پروژه

مبلغ تضمین(ریال)

محل اعتبار

۲۰۰۹۵۱۱۲۳۰۰۰۰۰۵

بهینهسازی بخش کنترل و حفاظت پست 20/63/132 کیلوولت خواجه ربیع

خراسان رضوی

1,761,500,000

(یک میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال)

منابع داخلی
(غیر عمرانی)

*تاریخ فروش اسناد: ساعات اداری روزهای چهارشنبه مورخ95.09.17الی دوشنبه مورخ 95.09.22

*تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 30 : 9 صبح روز دوشنبه مورخ 95.10.06

*تاریخ گشایش پاکات: ساعت 30 : 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95.10.06

*نحوه دریافت اسناد مناقصه:

مناقصه‌گران دارای گواهینامه صلاحیت معتبر حداقل رتبه 5 در رشته برق (نیرو) که دارای ظرفیت آزاد می‌باشند، پس از ثبت نام در سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت و واریز الکترونیکی مبلغ 1,500,000ریال به حساب مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نام شرکت منیران (مشاور)

می‌توانند فایل اسناد مناقصه را بارگیری نمایند.

*آدرس مشاور:

مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، بلوار شهید فکوری، جنب بازار سنگ، پلاک5، تلفن:38717200-051، دورنگار: 38717220-051

تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 27، پلاک2، تلفن: 88011381-021، دورنگار: 88630693-021

*محل تحویل اسناد و گشایش پاکات:

از پیشنهاد دهندگان تقاضا می‌گردد ؛ ابتدا تصویر کلیه مستندات و مدارک پاکت‌های مناقصه (الف ،ب و ج ) را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت

حداکثرتا ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 95.10.05 بارگذاری و سپس اصل مستندات و مدارک مطابق با شرایط درج شده در اسناد مناقصه در

پاکت‌های لاک و مهر شده تا ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 95.10.06به آدرس: مشهد  انتهای بلوار وکیل آباد  نرسیده به دو راهی

شاندیز  طرقبه  سمت راست – شرکت برق منطقه‌ای خراسان  امور تدارکات و قراردادها تلفن 6103619 3 051  دورنگار 6103629 3-051

تحویل نمایند.

*مناقصه‌گران می‌بایست جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نحوه دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) در تهران با شماره

تلفن 88969737و85193768 تماس حاصل نمایند و دفاترثبت نام سایر استانها، در سامانه (www.setadiran.irموجود می‌باشد.

*پیشنهاددهنده موظف است پس از ثبت پیشنهاد در دبیرخانه شرکت برق، پاکت‌های مناقصه را به امور تدارکات و قراردادها تحویل نماید.

*به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعداز انقضا مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.

*پیشنهاد دهنده موظف به ارایه تضمین معتبر مطابق آیین‌نامه تضمین درمعاملات دولتی می‌باشد و پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های

مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن مورد پذیرش واقع نخواهد شد.

*سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه‌های اطلاع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

پایگاه اطلاع رسانی معاملات توانیر http://tender.tavanir.org.ir

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp:/iets.mporg.ir

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان www.krec.ir

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خراسان
مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ