ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مناقصه – شرکت برق منطقه‌ای خراسان – حفاظت پست

لطفاً وسایل برقی را بر اساس نیاز و با توجه به رتبه انرژی خریداری و استفاده نماییم

«آگهی مناقصه عمومی شماره گ/19/95 »

شرکت برق منطقه‌ای خراسان در نظر دارد ” بهینه سازی بخش کنترل و حفاظت پست 20/63/132 کیلو ولت خواجه ربیع” را از طریق برگزاری

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکاران دارای حداقل گواهی‌نامه رتبه 5 دررشته برق (نیرو) که دارای ظرفیت آزاد و حائز شرایط با شند واگذار

نماید.

شماره فراخوان در سامانه ستاد

موضوع مناقصه

محل پروژه

مبلغ تضمین(ریال)

محل اعتبار

۲۰۰۹۵۱۱۲۳۰۰۰۰۰۵

بهینهسازی بخش کنترل و حفاظت پست 20/63/132 کیلوولت خواجه ربیع

خراسان رضوی

1,761,500,000

(یک میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال)

منابع داخلی
(غیر عمرانی)

*تاریخ فروش اسناد: ساعات اداری روزهای چهارشنبه مورخ95.09.17الی دوشنبه مورخ 95.09.22

*تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 30 : 9 صبح روز دوشنبه مورخ 95.10.06

*تاریخ گشایش پاکات: ساعت 30 : 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95.10.06

*نحوه دریافت اسناد مناقصه:

مناقصه‌گران دارای گواهینامه صلاحیت معتبر حداقل رتبه 5 در رشته برق (نیرو) که دارای ظرفیت آزاد می‌باشند، پس از ثبت نام در سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت و واریز الکترونیکی مبلغ 1,500,000ریال به حساب مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نام شرکت منیران (مشاور)

می‌توانند فایل اسناد مناقصه را بارگیری نمایند.

*آدرس مشاور:

مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، بلوار شهید فکوری، جنب بازار سنگ، پلاک5، تلفن:38717200-051، دورنگار: 38717220-051

تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 27، پلاک2، تلفن: 88011381-021، دورنگار: 88630693-021

*محل تحویل اسناد و گشایش پاکات:

از پیشنهاد دهندگان تقاضا می‌گردد ؛ ابتدا تصویر کلیه مستندات و مدارک پاکت‌های مناقصه (الف ،ب و ج ) را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت

حداکثرتا ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 95.10.05 بارگذاری و سپس اصل مستندات و مدارک مطابق با شرایط درج شده در اسناد مناقصه در

پاکت‌های لاک و مهر شده تا ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 95.10.06به آدرس: مشهد  انتهای بلوار وکیل آباد  نرسیده به دو راهی

شاندیز  طرقبه  سمت راست – شرکت برق منطقه‌ای خراسان  امور تدارکات و قراردادها تلفن 6103619 3 051  دورنگار 6103629 3-051

تحویل نمایند.

*مناقصه‌گران می‌بایست جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نحوه دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) در تهران با شماره

تلفن 88969737و85193768 تماس حاصل نمایند و دفاترثبت نام سایر استانها، در سامانه (www.setadiran.irموجود می‌باشد.

*پیشنهاددهنده موظف است پس از ثبت پیشنهاد در دبیرخانه شرکت برق، پاکت‌های مناقصه را به امور تدارکات و قراردادها تحویل نماید.

*به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعداز انقضا مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.

*پیشنهاد دهنده موظف به ارایه تضمین معتبر مطابق آیین‌نامه تضمین درمعاملات دولتی می‌باشد و پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های

مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن مورد پذیرش واقع نخواهد شد.

*سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه‌های اطلاع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

پایگاه اطلاع رسانی معاملات توانیر http://tender.tavanir.org.ir

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp:/iets.mporg.ir

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان www.krec.ir

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خراسان

استعلام بگیرید