ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

مناقصه‌های عمومی یک مرحله‌ای

شماره 914-95 ، 915-95، 916-95 ، 917-95، 918-95

نوبت دوم

این شرکت در نظر دارد مناقصه‌هایی با موضوعات ذیل را برگزار نماید:

مناقصه شماره :914-95

شرح

به جهت پروژه­های

خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد  ISNO14427-2

توجه: مشخصات کامل لوله‌های پلی اتیلن در دعوتنامه ذکر شده است

بهدان شهرستان بیرجند، پسوج شهرستان بیرجند، ماخونیک شهرستان سربیشه، آهنگران شهرستان زیرکوه، زول شهرستان قاین، فخرود شهرستان درمیان

مبلغ برآورد: 9,454,054,640ریال تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  473,000,000 ریال  به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحویل  : یکماه

مناقصه شماره :915-95

شرح

به جهت پروژه­های

خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد  ISNO14427-2  و

توجه: مشخصات کامل لوله‌های پلی اتیلن در دعوتنامه ذکرشده است

چرمه شهرستان سرایان، پسوج (مزار هنبل و چهکند روشناوند) شهرستان بیرجند، القار شهرستان بیرجند ، شاخن شهرستان بیرجند، فندخت شهرستان زیرکوه، فتح آباد شهرستان فردوس، امین آباد شهرستان سربیشه، حصارسنگی شهرستان بیرجند

مبلغ برآورد: 7,804,554,240ریال تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  391,000,000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحویل : یکماه

مناقصه شماره:916-95

شرح

به جهت پروژه­

خرید لوله فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار براساس استانداردهای, BSEN 10224   ISRI 3765 و ASTM A53

توجه: مشخصات کامل لوله‌های گالوانیزه در دعوتنامه ذکرشده است

کلاته ملا شهرستان درمیان  بادآبآاااا

مبلغ برآورد:11,224,440,000ریال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  562,000,000 ریال  به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحویل  : یکماه

مناقصه شماره:917-95

شرح

به جهت پروژه

خرید لوله فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار براساس استاندارد ISRI 3765 و ASTM A53

توجه: مشخصات کامل لوله‌های گالوانیزه در دعوتنامه ذکرشده است.

القارشهرستان بیرجند، بهدان شهرستان بیرجند،               فتح آباد شهرستان فردوس، قدمگاه شهرستان نهبندان، زول شهرستان قاین، پسوج شهرستان بیرجند، فخرود شهرستان درمیان، چرمه شهرستان سرایان

مبلغ برآورد:   12,332,029,680 ریال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  617,000,000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحویل: یکماه

مناقصه شماره:918-95

شرح

به جهت پروژه

خرید لوله جی آر پی بر اساس استاندارد

ISIRI -10729,10730  و  AWWA C950

توجه: مشخصات کامل لوله‌های جی آر پی در دعوتنامه ذکرشده است

کلاته ملا شهرستان درمیان، خوشاب شهرستان سربیشه، فندخت شهرستان زیرکوه

مبلغ برآورد: 18,843,540,000 ریال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ 943,000,000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحویل : یکماه

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ