ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

مناقصه شماره 385/ق/95

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در نظر دارد قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان را طبق مشخصات و جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

· کارفرما و دستگاه مناقصه‌گزار : شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان

1-پیمانکاران شرکت‌کننده در مناقصه می‌بایستی دارای رتبه بندی معتبر از معاونت راهبردی ریاست جمهوری بوده و توانایی ارائه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از روشهای مندرج در قانون تضمین برای معاملات دولتی را داشته باشند.

1-1 شماره حساب 2175212300000 بانک ملی بنام حساب سپرده خزانه جهت واریز وجه سپرده شرکت در مناقصه می‌باشد.

تذکر: ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه شرکت‌کنندگان مرحله قبل در صورت عدم ابطال مورد قبول می‌باشد.

2-مناقصه‌گران علاقمند می‌توانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را در مقابل ارائه درخواست کتبی و فیش واریز به مبلغ پانصد هزار ریال (غیرقابل استرداد) به حساب شماره 2175212266004 سیبا به نام قطع و وصل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در بانک ملی شعبه مرکزی اهواز (قابل پرداخت در کلیه شعب) خریداری نمایند.

تذکر: شرکت‌هایی که در مرحله قبل اسناد مربوط به ردیف مورد نظرشان را خریداری نموده‌اند لازم به تهیه مجدد فیش خرید ندارند.

3-محل فروش اسناد مناقصه شرکت اّب و فاضلاب روستایی خوزستان- معاونت پشتیبانی و منابع انسانی – اتاق شماره 3 به نشانی اهواز- میدان هجرت (راه آهن )- خیابان سپاه- روبروی انبار توشه راه آهن

4-محل تحویل اسناد مناقصه: شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان- اداره حراست و امور محرمانه – به نشانی اهواز- میدان هجرت (راه آهن)- خیابان سپاه- روبروی انبار توشه راه آهن

5-شرکت مناقصه‌گران بطور همزمان در یک یا تمامی ردیف‌های موضوع مناقصه بلامانع است مشروط بر اینکه به ازاء هر ردیف تضمین و فیش خرید اسناد مناقصه مجزا ارائه گردد و حائز شرایط و رتبه هر ردیف باشد.

تذکر مهم : 1- شرکت‌کنندگان با توجه به جدول ذیل می توانند برنده مناقصه باشند.

2- شرکت‌هایی که به ترتیب بازگشایی ردیف‌های مناقصه برنده شده باشند و ظرفیت برنده شدنشان تکمیل گردد، پاکتهای پیشنهادهای بعدی آنها بازگشایی نخواهد شد و به آنها مسترد می‌گردد.

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ