ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

موضوع مناقصه: اجرای تعدادی از پروژهای آبرسانی به روستاهای استان مرکزی را براساس فهارس بهاء سال95 را به شرح جدول ذیل اعلام می‌کند

انتشار فراخوان نوبت اول روز سه‌شنبه 95.01.31 انتشار فراخوان نوبت دوم روز شنبه 95.02.04

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 95.01.31 الی 95.02.08 (ازریابی قبل از دریافت اسناد)

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌پذیرد لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت و شرکت در مناقصه اقدام نمایندشماره پشتیبانی : 02127313131

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: 95.02.22 و آخرین مهلت انصراف: 95.02.22 و بازگشایی پاکات روز شنبه 95.02.25ساعت 10 صبح اتاق جلسات

محل دریافت اسناد: اراک – بلوار فاطمیه – جنب استانداری – شرکت آبفار مرکزی – طبقه دوم اتاق 225 -33679081-086

ردیف

نام شهر

نام پروژه

شرح

مبلغ برآورد

(ریال)

مدت زمان اجرا(روز)

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه

رتبه مورد نیاز،یک تاپنج

1

ساوه

مجتمع مراغه وتجره

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی مجتمع مراغه و تجره (روستای تجره)

3.060.155.325

120

153.007.800

آب

2

ساوه

کهک بالقلو

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی روستای کهک بالقلو

10.181.266.755

180

509.063.400

آب

3

محلات

مجتمع ورین

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی روستای ورسفلی

2.066.591.962

120

103.330.000

آب

4

شازند

مجتمع کمال صالح

تهیه و ساخت مخزن  فلزی هوایی 250 متر مکعبی به همراه تهیه و اجرای  فونداسیون بتنی روستای قدمگاه

3.522.271.978

 

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ