ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 02/95

یک مرحله‌ای – نوبت دوم

مناقصه‌گزار: شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان

موضوع مناقصه: شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد:

نسبت به خرید کابل فیبر خاکی 12 کر OBUC-NZDSF با نوار زرد رنگ به متراژ 152000 متر در قرقره‌های چهار هزار متری را از تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی با استفاده از قانون حداکثر توان فنی و مهندسی و صنعتی داخل کشور بر طبق آخرین مشخصات فنی و استاندارد کابل از شرکت مخابرات ایران که دارای کد اقتصادی خریداری نماید.

مهلت فروش اسناد: از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی لغایت 95.02.13

محل فروش اسناد: زاهدان – خیابان دانشگاه، میدان پاسداران، شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان، اداره تدارکات و خدمات، فاکس31118774- 054تلفن 31118088- 054 تلفن واحد متقاضی 31118313- 054

تاریخ تحویل پاکتها تا ساعت 14 روز دو‌شنبه تاریخ95.02.27

محل تحویل مناقصه:‌ آدرس فوق،‌ دبیرخانه اطاق 202- به صورت پاکت لاک و مهر شده

تاریخ گشایش پاکتها ساعت 13 روز سه‌شنبه تاریخ 95.02.28

مدت قرارداد سه ماه پس از انعقاد قرارداد و دو پارتی یک و نیم ماهه

طریقه تهیه اسناد مناقصه:‌

واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری 0106005100008 بانک ملی برای هر شهرستان و ارائه فیش آن در ساعت اداری

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب 32/16858585 با کد شناسه 2336080166102 نزد بانک ملت به مبلغ 261.440.000 ریال، سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. ضمناً هزینه نشر آگهی به عهده مخابرات می‌باشد.

پایگاه اینترنتی مخابرات استان:‌ WWW.TCSB.CO.IR

پایگاه ملی اطلاع رسانی کشور: http://iets.mporg.IR

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ