ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه‌گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاری مناقصات به شماره 130890 مورخ 83.11.17 مناقصه با موضوع: عملیات اصلاح و توسعه شبکه شهر و حومه بندرعباس به طول 28 کیلومتر با مبلغ برآورد 18.442.591.244ریال (هیجده میلیارد چهارصدوچهل و دو میلیون و پانصدو نود و یک هزار و دویست و چهل و چهار ریال) وتضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 930.000.000ریال (نهصد و سی میلیون ریال) به پیمانکار ‏واجد شرایط دارای رتبه 4 آب واگذارنماید.

از کلیه شرکتهای صلاحیت دار که متقاضی شرکت در مناقصه مذکور هستند دعوت می‌شود از ‏‏تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته با ارائه معرفی‌نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 2.000.000ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر بابت خرید اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداری به امور قراردادها این شرکت به نشانی بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر – جنب بیمارستان شریعتی مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند. و متقاضی می‌تواند مبلغ ‏‏ ضمانتنامه را به یکی از صور پیش بینی شده در آئین‌نامه تضمین در معاملات دولتی که ‏‏در اسناد مناقصه درج می‌باشد، ارائه نماید. مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحویل نمایند، مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت 13 مورخ95.02.25 می‌باشد و پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و احراز حداقل امتیاز لازم (65) در ساعت 10 مورخ 95.02.27 در کمیسیون مناقصه بازگشایی خواهد شد و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است. ‏

در ضمن علاقمندان می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب به نشانی‎WWW.Abfa Hormozgan.Com‏ مراجعه نمایند.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ