ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

« آگهی مناقصه عمومی نوبت اول  »

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اسلامشهر به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به ریزش برداری کوره، لایروبی کوره قنات، خارج کردن

خاک و رسوب شکنی و کول گذاری توسط بخش خصوصی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .

 لذا از شرکت کنندگان واجد شرایط لازم دعوت می شود همه روزه تا تاریخ 95.02.26 جهت دریافت و تحویل اوراق مناقصه به امور مالی سازمان به آدرس :

اسلامشهر – خیابان صیاد شیرازی ساختمان حوزه معاونت خدمات شهری طبقه اول مراجعه نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن :

56365689 – 021 (داخلی 4 ) تماس حاصل نمایند. زمان بازگشایی پیشنهادات راس ساعت 15 بعداز ظهر روز دو شنبه  مورخ 95.02.27 خواهد بود. ضمناً سازمان

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد و هزینه درج آگهی و کارشناسی قیمت پایه بعهده برنده می‌باشد.

هوشمند عسگریان  –  مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ