ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

به استناد بند الف ماده 13 قانون مناقصات

نوبت اول

 نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز- مرکز آموزشی درمانی کمالی

 موضوع: واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (مینی بوس)

محل دریافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف)

مهلت دریافت اوراق: به مدت 5 روز از تاریخ 95.02.11 لغایت 95.02.15

مهلت قبول پیشنهادات (تحویل پاکات): ‌به مدت 10 روز از تاریخ 95.02.18 لغایت 95.02.27

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) می­باشد.

میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه: 19.000.000ریال به صورت فیش واریزی به حساب جاری 69/44245780 نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج

کد 7/8837 یا ارایه ضمانت­نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز که مدت ضمانت­نامه نبایدکمتر از 3 ماه باشد.

تذکر1: جهت دریافت اوراق مناقصه، ارائه فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری 2177616021006 نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج

کد 2640 به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی‌نامه شرکت الزامی می‌باشد.

تذکر2: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.

پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می‌باشد.

نشانی سازمان: بلوار طالقانی شمالی – بالاتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 16 می‌باشد.

شماره تماس: 4-32558920-026

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ