ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی ارزیابی کیفی

بانک صنعت و معدن در نظر دارد جهت انجام امور ساخت و بازسازی ساختمانهای خود (در قالب مناقصه دو مرحله‌ای)، پیمانکاران واجد شرایط را از طریق برگزاری

ارزیابی کیفی شناسایی نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکتها دعوت می‌گردد از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد به نشانی زیر مراجعه نمایند.

تهران – خیابان ولیعصر(عج) – بالاتر از تقاطع شهید چمران – بالاتر از ایستگاه محمودیه – پلاک 2917- طبقه سوم –  اداره تدارکات و پشتیبانی-  با تلفنهای:

19 -22029811 یا 27872275-27874073

ضمناً فایل اسناد از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  نیز قابل دریافت می‌باشد.

تاریخ دریافت اسناد : 10 روز از تاریخ چاپ آگهی

تاریخ تحویل اسناد: حداکثر 10 روز بعد از آخرین مهلت دریافت اسناد

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ