ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی فراخوان عمومی مناقصه

مناقصه‌گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زیر

دستگاه نظارت: مدیریت ساخت و توسعه راه ها/ اداره نظارت بر ساخت راه های اصلی و فرعی

ردیف

شمارهمناقصه

شرح عملیات

بر آورد تقریبی

«ریال»

تضمین

«ریال»

نوعضمانتنامه

تاریخ دریافت اسناد

مهلت تحویل اسناد

تاریخگشایش پاکات

1

1/95

تجدید

احداث دیوار هدایت آب در محور نمازگاه – تنگ ارم

3.037.919.336

152.000000

بانکی

95.01.31

تا

95.02.01

95.02.11

95.02.12

ساعت 9 صبح

·محل دریافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتدای بلوار سپهبد قرنی- اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر– اداره پیمان و رسیدگی ·محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل (ساختمان شماره دو)

·حداقل شرایط مجاز برای دریافت اسناد:

– داشتن گواهی احراز رتبه 5 راه و ترابری

·مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 95.02.11 می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید. در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود.

 

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ