ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی دعوت به مزایده عمومی

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این

زمینه دعوت می­گردد، ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهی به دفتر حراست در محل سایت عسلویه واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)

مراجعه و پس از بازدید از اقلام ذکر شده، اسناد مربوط به مزایده مورد نظر را دریافت نموده و سپس مطابق با شرایط تعیین شده در اسناد یاد شده نسبت

به ارسال قیمت پیشنهادی و ارائه ضمانت­نامه شرکت در مزایده اقدام نمایند.

1-مزایده شماره ASPC-95/721 : پالتهای مستعمل و ضایعات چوب (به میزان تقریبی 200 تن)

2- مزایده شماره ASPC-95/722 : روغن ضایعاتی واحدLD  (به میزان تقریبی 500 تن)

3- مزایده شماره ASPC-95/723 : کابل­های مازاد ابزار دقیق (به میزان تقریبی 400 تن)

4- مزایده شماره ASPC-95/724 : لوله های پلی اتیلنی مازاد (به میزان 10 تن)

تلفن تماس(امور پیمانها) : 02185922822-02185922916

روابط عمومی شرکت پلیمرآریاساسول

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ