ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای  1-95  ( نوبت اول)

مزایده مربوط به مزایده 4-94  فروش سیم مسی نو می‌باشد که در سال 94 انجام و در سال 95 تجدید میگردد.

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از داوطلبان شرکت در مزایده دعوت بعمل می‌آید برای کسب اطلاعات بیشتر و رؤیت اجناس و دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 95.02.08 به مدت 5 روز کاری در ساعات اداری به نشانی یاسوج – بلوار شهید مطهری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد- امور تدارکات ( تلفن تماس 33334742-074) مراجعه فرمایند.

 (دریافت اسناد از طریق سایت توانیر تا زمان تحویل پاکتها مجاز می‌باشد )

 تضمین‌های  مجاز شرکت در مزایده:

1-  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشند

2-اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز

شرایط مزایده:

1- هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی کالا و هزینه‌های حمل و بارگیری به عهده برنده یا برندگان خواهد بود .

2- اهلیت قانونی خریدار ( کلیه  کارکنان شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد مجاز به حضور در مزایده نمی‌باشند )

3- 9% مالیات بر ارزش افزوده از برنده اخذ خواهد شد ، لذا شرکت‌کنندگان بایستی در قیمت پیشنهادی این موضوع را مد نظر قرار دهند .

4- حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکتها مجاز می‌باشد .

5- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

6- آدرس تحویل اسناد مزایده : یاسوج – بلوار شهید مطهری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد اتاق شماره 12 حراست ستاد شرکت

7-  تاریخ تحویل پاکتها :از تاریخ 95.02.15 تا پایان وقت اداری روز شنبه 95.02.25

8- زمان بازگشایی پاکتها : روز یکشنبه95.02.26 ساعت10 صبح

9- متقاضیان مجازند تا تاریخ 95.02.25 نسبت به اصلاح، جایگزینی یا پس گرفتن پیشنهاد خود اقدام نمایند .

10- مبلغ خرید اسناد مزایده : 300.000ریال واریز به حساب 0101913196008 بانک صادرات شعبه یاسوج کد 1534 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد .

11- محل بازدید اجناس: در اسناد مزایده درج شده ، بدیهی است بازدید از اجناس مزایده الزامی می‌باشد .

اسناد مزایده از طریق سایت شرکت توانیر WWW.tavanir.org.ir  و اطلاع رسانی از طریق سایت شرکت توزیعWWW.KBEPDCO.IR   قابل دسترس می‌باشد .

ردیف

شماره مزایده

شرح کالا

مقدار

واحد

قیمت پایه

مبلغ  ضمانتنامه

1

1-95

سیم مسی نو

19847

کیلو گرم

122.000

125میلیون ریال

  ((امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد   ((

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ