ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مزایده عمومی

شماره 95/67

1- نام مزایده‌گزار : شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

2- موضوع مزایده :

ردیف

موضوع مزایده

شماره مزایده

تاریخ برگزاری مزایده

ساعت برگزاری مزایده

1

مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاطی

95/67

95.02.21

9/00 صبح

3- زمان دریافت اسناد مزایده: از  تاریخ دوشنبه مورخ 95.02.06  لغایت 95.02.11 در ساعات اداری

4- آدرس محل خرید و تحویل اسناد : اصفهان چهار باغ بالا خیابان شریعتی –شرکت توزیع برق استان اصفهان

5- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد : فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام

شرکت توزیع برق استان اصفهان

6- زمان تحویل اسناد: از روز یکشنبه مورخ 95.02.12 لغایت ساعت 8/00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 95.02.21

7- محل برگزاری مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شرکت در مزایده: سپرده لازم برای شرکت در مزایده به مبلغ 10 % مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر برای مدت سه ماه و قابل

تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزی  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007

9- شرکتهای مجاز به حضور در این مزایده عبارتند از:

الف ) شرکتهای تولید کننده سیم و کابل دارای مجوز از شرکت توانیر

ب ) شرکتهای ذوب فلزات دارای مجوز فعالیت در زمینه موضوع مزایده از حراست کل شرکت توانیر

10- هزینه درج آگهی مزایده در صفحات  داخلی روزنامه‌های مناقصه مزایده و عصر رسانه  بعهده برنده مزایده می‌باشد.

11- داوطلبان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 270 واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.

 12- اسناد و مدارک کامل  این مزایده درسایتهای  اینترنتی ذیل نیزقابل دسترسی می‌باشد

1- سایت معاملات توانیر با آدرس http://tender.tavanir.org.ir

2- سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir

3 – سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان امور تدارکات و انبارها

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ