ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مزایده – سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد – تابلوهای تبلیغاتی

«آگهی مزایده عمومی»

بهره‌برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد

نوبت اول

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد در نظر دارد بهره‌برداری از تابلوهای تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط و دارای

مجوزهای لازم به مدت یک سال واگذار نماید. علاقه‌مندان می‌توانند با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب 700791451910 (غیرقابل استرداد) نزد بانک شهر

شعبه شهرداری یزد و ارائه رسید آن به دبیرخانه سازمان واقع در یزد- خیابان کاشانی، کوچه اخوان (جنب هلال احمر)، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد،

نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نماید. یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:‌ 1-36288260- 035 داخلی 213 واحد تبلیغات تماس حاصل نمایید.

آخرین مهلت قبول پیشنهادها تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1395.02.26 می‌باشد و کلیه پیشنهادها روز دوشنبه مورخ 1395.02.27ساعت 10 صبح مفتوح

خواهد شد.

امید فتاحی- مدیرعامل

استعلام بگیرید