ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی فراخوان عمومی شناسایی مشاوران( ارزیابی کیفی)

نوبت اول

وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد پشتیبانی و توسعه سامانه‌های نرم افزاری: 1- ثبت نام دانش آموزان(سناد) ،2- جامع امور مدارس شاهد و ایثارگران(سجا) و

3- نقل و انتقال فرهنگیان را به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های واجد شرایط که در زمینه مذکور فعالیت دارند و مایل به همکاری می‌باشند،

دعوت می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم‌های ارزیابی اولیه تا تاریخ 1395.02.07 به آدرس اینترنتی مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات) (http://tstc.medu.ir مراجعه نموده و نسبت به ارسال مدارک تکمیل شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1395.02.15 اقدام نمایند.

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ