ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )
در تعطیلات نوروز رکورد مصرف بنزین چندین بار جابه جا شد به طوری که در 12 فرودین ماه مصرف بنزین در کل کشور به حدود 106 میلیون لیتر رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در حالی تعطیلات نوروزی به اتمام رسید که رکورد مصرف بنزین در کل کشور در این تعطیلات چند بار جابه جا شد.

این گزارش حاکی است با آغاز تعطیلات مصرف بنزین از میانگین 72 میلیون لیتر در روز به بیش از 80 و در 29 اسفند ماه سال 94 مصرف بنزین به 104 میلیون لیتر رسید.

با اتمام دور اول سفر های نوروزی مصرف بنزین نیز روند نزولی به خود گرفت و میانگین مصرف به حدود 72 میلیون لیتر در روز بازگشت.

اما با آغاز دور دوم سفرها مصرف این فراورده پر طرفدار نیز افزایش یافت و تا روز سه شنبه 10 فروردین ماه به حدود 82 میلیون لیتر رسید.

این گزارش اضافه می کند روند افزایشی مصرف بنزین تا روز پنجشنبه ادامه داشت به طوری که براساس آمارهای شرکت ملی پخش فروارده های نفتی مصرف بنزین در 12 فروردین ماه حدود 106 میلیون لیتر شد.

استانهای تهران با 12 میلیون و 7٠٠ هزار لیتر، اصفهان با هفت میلیون و 9٠٠ هزار لیتر، فارس با شش میلیون و 3٠٠ هزار لیتر و خراسان رضوی با شش میلیون و 100 هزار لیتر بیشترین مصرف روزانه را به خود اختصاص داده اند.

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ