ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

فراخوان مشاوره

نوبت دوم

کارفرما

نام

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نشانی

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی

خرید خدمات مشاوره

برآورد

روش انتخاب

شماره

موضوع

مدت (روز)

مبلغ (ریال)

مبانی

براساس کیفیت و قیمت (QCBS)

002/م7/95

تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی جهت 4 قطعه زمین، موضوع پروژهای مشارکتی شهرستان سیرجان

30

000ر000ر290

دستورالعمل ساختار و فراینده مشارکت و سرمایه‌گذاری – الگوی ارائه و معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری سال 1394

دریافت اسناد

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

یا سایت http//iets.mporg.ir/  (پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور)

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفته

تحویل پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (دبیرخانه مدیریت حراست)

مهلت

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد خرید خدمات مشاوره به مدت 10 روز

گشایش پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (اتاق جلسات)

زمان

طبق اسناد خرید خدمات مشاوره

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ