ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

این عبارت در شق (3) بند (د) ماده 4 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است.
به موجب این بند، کشورهای عضو اتحادیه می توانند از کسی که به حق تقدم استناد می کند ارائه رونوشت تقاضانامه ای را که قبلاً تسلیم کرده است.
مربوز به مشخصات و نقشه های اختراع و مدل و غیره است را مطالبه نمایند.

همچنین به موجب ماده 7 معاهده همکاری ثبت اختراع، ارائه نقشه ها زمانی الزامی است که برای فهم اختراع ضروری باشند.
متقاضی می تواتند این نقشه های اختراع را به هنگام تسلیم اظهارنامه بین المللی ارائه نماید.

در حقوق داخل براساس ماده 23 آیین نامه، نقشه هایی که برای فهم توصیف اختراع لازم می باشد باید همواره با اظهارنامه تسلیم اداره مالکیت صنعتی شود.

همچنین براساس ماده 27 آیین نامه، توصیف اختراع و نقشه های آن روی کاغذی که (سی و چهار) سانتی متر طول و بیست و دو سانتی متر عرض داشته باشد نوشته شده است.
فقط در روی یک طرف کاغذ تهیه شود به نحوی که پشت صفحه سفید بماند.
در طرح ثبت اختراع پیشنهادی نیز به موضوع نقشه اختراع توجه شاده است.
به موجب شق (5) بند (د) ماده 4 طرح، در مواقع لازم برای فهم اختراع نقشه نیز مطالبه می شود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ