ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مدارک لازم انحلال شرکت سهامی

پیش تر راجع به علل انحلال شرکت سهامی صحبت کردیم حال می خواهیم مدارک لازم جهت انحلال شرکت را نام ببریم .

1-اصل صورتجلسه انحلال شرکت .

2-آخرین روزنامه رسمی شرکت.

3-فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران انتخاب شده باشد .

4-صورتجلسه انحلال شرکت ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.

5-در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت تشکیل شده باشد ، ارائه اصل روزنامه دعوت و انجام سایر تشریفات مندرج در قانون و اساسنامه شرکت الزامی است .

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید