ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

مدارک لازم انحلال شرکت سهامی

پیش تر راجع به علل انحلال شرکت سهامی صحبت کردیم حال می خواهیم مدارک لازم جهت انحلال شرکت را نام ببریم .

1-اصل صورتجلسه انحلال شرکت .

2-آخرین روزنامه رسمی شرکت.

3-فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران انتخاب شده باشد .

4-صورتجلسه انحلال شرکت ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.

5-در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت تشکیل شده باشد ، ارائه اصل روزنامه دعوت و انجام سایر تشریفات مندرج در قانون و اساسنامه شرکت الزامی است .

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید