ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

مدارک انحلال شرکت با مسئولیت محدود

برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود مدارک ذیل مورد نیاز است:
الف- اصل صورت جلسه انحلال شرکت.
ب- آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
ج- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
د- ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید یا از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید