ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

تسلیم اظهار نامه

تسلیم اظهار نامه ماده 2-ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت است . ماده 3- اظهار نامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف-1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ توسط

متن کامل »

کلیات

بخش اول :کلیات ماده 1- اصلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد : 1-قانون : منظور قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری است که در تاریخ 7/8/1386 طبق اصل 85 قانون اساسی

متن کامل »

مقررات عمومی

هزینه ها ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات کمیسیون اطلاع رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی تصحیح اشتباهات ، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال دادخواهی و مقررات مختلف

متن کامل »

انحلال شرکت در دادگاه

مبحث سوم :در صورتی که یکی از شرکا به دلایل انحلال  شرکت را از محکممه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد. قانون گذار دلایلی که ممکن ازت موجب انحلال شرکت به درخواست یکی از

متن کامل »

ثبت شرکت سهامی عام

مبحث چهارم : ثبت شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس  و اتخاذ تصمیمات منطبق با وظایف آن ، مدارک و صورتجلسه مجمع به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد . ماده 18/ لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 این مرحله

متن کامل »

نتایج انحلال شرکت

مبحث دوم: نتایج انحلال شرکت در مورد نتایج انحلال شرک مختلط غیر سهامی نیز آنچه در مورد سایر شرکتها و به ویژه شرکت تضامنی گفته شد، در این مورد نیز صادق است که عمدتاً دربارۀ تصفیه اموال شرکت و تقسیم آنها میان

متن کامل »

موارد انحلال شرکت

مبحث اول: موارد انحلال شرکت انحلال شرکت مختلط غیر سهامی در مواردی تابع قواعد کلی و مشترک راجع به شرکتهاست. در نتیجه، شرکت در موارد زیر منحل می شود: 1.وقتی شرکت به مقصودی که برای انجام دادن آن تشکیل شده برسد و

متن کامل »

تقسیم زیان

مبحث دوم: تقسیم زیان نسبت تحمل زیان شرکت توسط شرکا در شرکتنامه معین می شود و شرکا می توانن هر نسبتی را معین کنند. جز نسبتی که به منزله عدم تعهد زیان توسط یکی از شرکا باشد؛ مانند وقتی که مبلغ بسیار

متن کامل »

تقسیم سود

مبحث اول: تقسیم سود شرکتنامه یا اساسنامه طریق تقسیم سود میان شرکا را معین خواهد کرد و در این مورد روابط میان شرکا تابع شرکتنامه یا اساسنامه است(ماده 142 ق.ت). هرگاه شرکا در این مورد ترتیبی معین نکرده باشند، بنابر اصول کلی

متن کامل »

وظایف مدیران از نظر قانونی

  مجازات ، مسئولیت ها ، وظائف و تکالیف مدیران شرکتها و موسسات قانون اساسی و مدیران شرکتها مدیران شرکتها و قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات مدیران و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مدیران و

متن کامل »

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی (مقررات شماره اقتصادی) بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در

متن کامل »

تعاریف

تعاریف 1-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی : کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه

متن کامل »

مقدمه

مقدمه فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد . کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و

متن کامل »

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی

الف: مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقوقی 1-درخواست کتبی شرکت . 2-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است . 3-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور

متن کامل »
مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ