ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

قوانین ثبت شرکت

  تسلیم اظهار نامه

  تسلیم اظهار نامه ماده 2-ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت است . ماده 3- اظهار نامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف-1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود . تبصره – در صورتی که […]

  کلیات

  بخش اول :کلیات ماده 1- اصلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد : 1-قانون : منظور قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری است که در تاریخ 7/8/1386 طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده […]

  مقررات عمومی

  هزینه ها ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات کمیسیون اطلاع رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی تصحیح اشتباهات ، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال دادخواهی و مقررات مختلف

  انحلال شرکت در دادگاه

  مبحث سوم :در صورتی که یکی از شرکا به دلایل انحلال  شرکت را از محکممه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد. قانون گذار دلایلی که ممکن ازت موجب انحلال شرکت به درخواست یکی از شرکا گردد . به تصریح و به تلویح مورد اشاره قرار نداده است […]

  ثبت شرکت سهامی عام

  مبحث چهارم : ثبت شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس  و اتخاذ تصمیمات منطبق با وظایف آن ، مدارک و صورتجلسه مجمع به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد . ماده 18/ لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 این مرحله را بدین شرح توصیف نموده است “اساسنامممه که به تصویب مجمع عمومی موسس […]

  نتایج انحلال شرکت

  مبحث دوم: نتایج انحلال شرکت در مورد نتایج انحلال شرک مختلط غیر سهامی نیز آنچه در مورد سایر شرکتها و به ویژه شرکت تضامنی گفته شد، در این مورد نیز صادق است که عمدتاً دربارۀ تصفیه اموال شرکت و تقسیم آنها میان طلبکاران است؛ اما در مورد این نوع شرکت باید دو نکته اساسی تذکر […]

  موارد انحلال شرکت

  مبحث اول: موارد انحلال شرکت انحلال شرکت مختلط غیر سهامی در مواردی تابع قواعد کلی و مشترک راجع به شرکتهاست. در نتیجه، شرکت در موارد زیر منحل می شود: 1.وقتی شرکت به مقصودی که برای انجام دادن آن تشکیل شده برسد و یا انجام دادن آن مقصود غیر ممکن شود، 2. وقتی که شرکت برای […]

  تقسیم سود

  مبحث اول: تقسیم سود شرکتنامه یا اساسنامه طریق تقسیم سود میان شرکا را معین خواهد کرد و در این مورد روابط میان شرکا تابع شرکتنامه یا اساسنامه است(ماده 142 ق.ت). هرگاه شرکا در این مورد ترتیبی معین نکرده باشند، بنابر اصول کلی و وحل ملاک ماده 119 قانون تجارت، تقسیم سود به نسبت آورده شرکا […]

  تقسیم زیان

  مبحث دوم: تقسیم زیان نسبت تحمل زیان شرکت توسط شرکا در شرکتنامه معین می شود و شرکا می توانن هر نسبتی را معین کنند. جز نسبتی که به منزله عدم تعهد زیان توسط یکی از شرکا باشد؛ مانند وقتی که مبلغ بسیار ناچیزی برای شریکی معین می شود و او متعهد می شود که در […]

  خصوصیات شرکت نسبی

  اسم شرکت مسئولیت شرکا

  شرکت نسبی

  خصوصیات شرکت نسبی تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی معرفی شرکت نسبی

  انحلال شرکت تضامنی

  موارد انحلال شرکت نتایج انحلال شرکت

  دایره المعارف علائم و طرح صنعتی و اختراع

  برای دانلود دایره المعارف علائم و طرح صنعتی و اختراع لطفا بر لینک زیر کلیک نمایید. توجه داشته باشید که فایل کتاب به صورت PDF می باشد. دانلود کتاب دایره المعارف علائم و طرح صنعتی و اختراع

  وظایف مدیران از نظر قانونی

    مجازات ، مسئولیت ها ، وظائف و تکالیف مدیران شرکتها و موسسات قانون اساسی و مدیران شرکتها مدیران شرکتها و قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات مدیران و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مدیران و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیران و […]

  دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85

  دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی (مقررات شماره اقتصادی) بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد: […]

  تعاریف

  تعاریف 1-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی : کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند […]

  مقدمه

  مقدمه فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد . کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای […]

  مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی

  الف: مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقوقی 1-درخواست کتبی شرکت . 2-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است . 3-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی . 4-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات. 5-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخصاص […]

  مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی

  ب:مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقیقی 1-در خواست کتبی شخص . 2-فتوکپی پروانه کسب . 3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه . 4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران. 5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه) 6-عکس 2*3 متقاضی(سه قطعه ) 7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا […]

  اساسنامه موسسه غیر تجارتی

  اساسنامه موسسه غیر تجارتی ماده 1:نام و نوع موسسه ………………………………………………………………………………………………….. …. ماده 2:موضوع موسسه : ………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ماده 3:مرکز اصلی موسسه : …………………………………………………………………………………………………………………………………. ماده 4:سرمایه موسسه : ماده 5:مدت موسسه :از تاریخ ………………… بمدت نامحدود. ماده 6:تابعیت موسسه :تابعیت ایرانی است . ماده 7:هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر […]

  نمونه تقاضا نامه ثبت موسسه

  قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تقاضا نامه ثبت موسسه امضا کنندگان ذیل :موسسین موسسه ………………………. ثبت موسه مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می نمایم : 1-نام موسسه 2-مقصود از تشکیل دراین قسمت موضوع موسسه قید گردد 3-تابعیت:………………… 4-مر کز اصلی و نشانی صحیح آن […]