ثبت برند

سامانه ثبت برند و ثبت شرکت

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است با نامی مخصوص جهت فعالیت های تجاری بین چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود .
در صورتی که دارایی شرکت جهت تمام بازپرداخت قرض های شرکت کافی نباشد، شرکا مسئولیت پرداخت تمام قروض شرکت را برعهده دارند.
هر گونه مقرراتی که مابین شرکا به جز این مقرر شده باشد، در قبال اشخاص ثالث، بی اثر می باشد.
در اسم شرکت تضامنی حتماً باید عبارت شرکت تضامنی ‌و همچنین حداقل نام یک نفر از شرکا قید گردد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحه ی مشاوره آنلاین مراجعه کنید .

استعلام بگیرید