ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام

با عنایت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اگر تمام مبلغ افزایش سرمایه جهت متقاضیان و افراد غیر سهامدار شرکت در نظر گرفته شود .
بایستی از کلیه سهامداران شرکت در همان مجمع سلب حق تقدم گردد .
روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام و چنانچه بایستی آگهی افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه جهت سهامداران انتشار بیابد .

لیکن اگر صاحبان سهام شرکت در مهلت و فرجه قانونی از تمام یا قسمتی از حق تقدم خود در ازدیاد سرمایه استفاده نکرده اند .
حسب مورد ، تمام یا باقیمانده سهام خریداری یا پذیره نشده به متقاضیان جدید وافرادی که مایل به پذیره نویسی در شرکت مربوطه می باشند واگذار کنند .
که باید با رعایت موارد آتی الذکر سهام خریداری یا پذیره نشده ، فروخته یا واگذار شود.
در شرکتهای سهامی عام می بایستی قبل از عرضه نمودن سهام جدید برای افزایش سرمایه مصوب اقدام کرد .

مجمع یا سهام باقیمانده و خریداری و یا پذیره نشده توسط سهامداران قبلی شرکت خواهان پذیره نویسی عمومی برای آن باشد .
می بایستی طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را تنظیم کرد .
به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع رسیده است .
در صورتی که شرکت تا آن زمان ترازی تصویب ننموده باشد با قید این مورد در طرح اعلامیه پذیره نویسی مدارک مربوطه را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایید .
هم چنین رسید آن را نیز دریافت کنید .
اداره ثبت شرکتها موظف می باشد که طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن را با اساسنامه شرکت بررسی کند .
در صورت صحت مدارک ، اجازه پذیره نویسی سهام جدید را به سرمایه گذاری در شرکت صادر نماید.

مدارک لازم جهت افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام

1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دال بر تصویب افزایش با رعایت کلیه مفاد اساسنامه و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت .
2-آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده (البته در صورت عدم تشکیل جلسه مجمع با حضور کلیه سهامداران ).
3-فهرست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده 105 لایحه اصلاحی قانون تجارت .
4-آگهی افزایش سرمایه و حق تقدم منتشره در روزنامه کثیر الانتشار شرکت انحصارا جهت سهامداران شرکت.
5-ارائه مدارک لازم در جهت افزایش سرمایه از طریق یکی ا ز طرق یا تجمیعی از بندهای ذکر شده
6-صورتجلسه هیات مدیره بعد از انقضای مهلت مقرره قانونی دال بر عملی شدن قسمتی از افزایش سرمایه شرکت می باشد .
توجه:
در مورد بند 4 و5و6 در صورتی مدارک ذکر شده ضمیمه می گردد .
که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط به افزایش از کلیه صاحبان سهام شرکت سلب حق تقدم نگردیده باشد )
7-فهرست سهامدارن پس از افزایش سرمایه همراه با قید تعداد سهام آنان.
8-آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد .

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید