ثبت برند

سامانه ثبت برند و ثبت شرکت

رد علامت تجارتی

موارد رد علامت تجاری

در زیر عواملی که باعث رد علامت تجاری شده اند را نام برده ایم با ما همراه باشید .

  1. در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد .
  2. در صورتی که علامت قبلا به اسم شخص دیگری ثبت شده باشد .
  3. در صورتی که شباهت علامت با برند دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاص را که اطلاعات مخصوصی ندارد به اشتباه بیندازند.
  4. علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد .
  5. در صورتی که در علامت از علامات موسسات رسمی دولتی استفاده (تقلید )شده باشد .
  6. در صورتی که در علامت از پرچم دولت جمهوری اسلامی ایران یا پرچم سایر کشورها استفاده شده باشد.
  7. نشانها و مدلها وانگهای دولت جمهوری اسلامی ایران .
  8. کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد .
  9. تمثالها (مگر با اجازه مخصوص )
  10. علامت از نظر شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگر که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد.

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت برند تماس حاصل کنید .

استعلام بگیرید