ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت موسسه

موسسات غیر تجاری، به موسساتی گفته می شود که، فعالیت های تجاری همانند: فعالیت های علمی، ادبی، خیریه و.. تشکیل می گردند.
در ادامه به موضوع ثبت موسسه می پردازیم با ما همراه باشید .

موسسات غیرتجاری اجازه ی انجام فعالیت های بازرگانی را ندارند.

اکثریت، موضوع فعالیت موسسات، موضوعاتی همچون: خدمات، فرهنگی هنری، خیریه، مشاوره و حقوقی هستند.

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

موسساتی که، هدفشان جلب منافع و تقسیم آن مابین اعضاء خود نمی باشد.
موسساتی که هدفشان، جلب منافع مادی و تقسیم منافع مابین اعضاء خود یا غیر می باشد. همانند: موسسات فنی، حقوقی و…

مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه غیرتجاری :

کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء

نکته : جهت ثبت موسسات غیرتجاری، هیچ کدام از افراد به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه نیازی ندارند.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید