ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت موسسه غیرتجاری

همان گونه از نام موسسات غیرتجاری ، مشخص است  موسسات غیرتجاری می باشند .

از این مفهوم این چنین برداشت می شود که هر گونه فعالیت تجاری،

همانند: صادرات، واردات، خرید، فروش و…
در این گونه موسسات غیرتجاری، امکان پذیر نمی باشد.

با اهمیت ترین حالات، در رابطه با موضوع فعالیت این موسسات ، عرضه ی خدمات و همچنین مشاوره می باشد.

این موارد در موسسات غیرانتفاعی، همچون انجمن ها و.. از مزایای مالی برخوردار نمی باشد.

در موسسات انتفاعی، که اعضای آن از اشخاص حقیقی تشکیل می گردند، از ارزش مالی برخوردار می باشند.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید