ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی، به سه دسته تولیدی، توزیعی، تولیدی توزیعی تقسیم می گردند.
برای ثبت شرکت تعاونی ، نیاز به حداقل 7 نفر سهامدار می باشد.
از بین تعداد سهامداران، حداقل دو نفر از آنها، از مدرک تحصیلی یا جواز کسب مربوط با موضوع فعالیت شرکت تعاونی، برخوردار باشند.
الزامی است که بعد از پذیرفته شدن نام شرکت ، حداقل 35% از سرمایه ی اولیه ی شرکت به حساب شرکت در حال تاسیس واریز شود .
این کار در یکی از بانک ها به مدت زمان اتمام مراحل ثبت شرکت، بلوکه می شود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید